tisdag 30 juli 2013

Slottsfunderingar..once again.. å nej, di kommer aldri slut kom!

marina: men nannis, ja kan köp en cider åt dej, ja  e ju skylldi dej pengar
nann bestämt: jå, men ta nå som e 4,7% .. INT nå mindre än he! å hör sen!

marina: ja far nu! ja far bara å kisi föst.. de tar int nå läng!
sanna: NÅ DE TAR NO MINST 40 MIN DE! ELLER 2H.. KANSKE TILLÅME 3!!
ninni: marina ha anpassa sej bra hit me er märker ja..

robin: du säger no int alltjämt så myki som du tror..
nann argt: nåmen vahh, ja säger ju ALLTI alltjämt!!!
robin: ...
nann: hups..

sanna berättar om sin helg: ... blabla.. *SUCKAR HÖGT* Å mittiallt sto e två polismän där å
skådar på oss.. å ja tänkt bara nej, vasaaaaatan e dehe nu!